Omgevingsvergunning vanaf 1 oktober 2010 van kracht Afdrukken
Geschreven door Administrator   
maandag, 11 augustus 2008 23:13
Minister Huizinga heeft in overleg met IPO, VNG en UvW besloten dat 1 oktober 2010 de definitieve invoeringsdatum van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is. Hiermee komt duidelijkheid voor burgers, bedrijven en overheden over de datum waarop een verantwoorde invoering van de Wabo mogelijk is. De minister zal alle betrokken bestuurders met een brief over deze definitieve invoeringsdatum informeren.
Ook stelt zij de leden van de Eerste en Tweede Kamer op de hoogte van dit  besluit.  Het Koninklijk Besluit tot inwerkingtreding van de wet zal z.s.m. in het Staatsblad worden gepubliceerd. Met de verschuiving van de invoeringsdatum van 1 juli naar 1 oktober hebben overheden meer tijd gekregen om hun ICT-systemen aan te passen en te oefenen met het digitale loket. Uiterlijk eind deze week komt de definitieve versie van Omgevingsloket online beschikbaar, zoals deze in oktober ook aan burgers en bedrijven wordt aangeboden. Alle overheden ontvangen hierover van VROM bericht.
Laatst aangepast op dinsdag, 08 juni 2010 19:08